‘Sağlık çalışanlarına zam’ düzenlemesi Meclis’ten geçti

ANKARA Milliyet –  Yasada yer alan değerli düzenlemeler özetle şöyle:

Emekli, ismi malullük yahut görev malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan uzman tabip ve diş doktorlarına, 26 bin gösterge sayısının, uzman olmayanlara ise 20 bin gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak meblağda her ay ek ödeme yapılacak.

Sağlık tesislerinde ek ödemeye temel süreçleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulacak.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının takım ve durumlarına atanan ve döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 410’u, uzman doktorlarla uzman diş tabiplerine yüzde 335’i ve pratisyen doktor ve diş doktorlarına ise yüzde 265’i oranında, her ay rastgele bir katkıya bağlı olmaksızın merkezi idare bütçesinden ek ödeme yapılacak.

Öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitedeki sıhhat hizmetlerinden ötürü aldıkları ek fiyat için belirlenen tavan yükseltilecek.

Adli Tıp Kurumu işçisinin sabit ek ödemeleri de merkezi idare bütçesinden karşılanacak. İlgili ödemenin tavanı, kelam konusu çalışanın bir ayda alacağı aylık, yan ödeme ve her türlü tazminat toplamının, hizmetin niteliği prestijiyle misyonun zorluk ve risk derecesi yüksek olduğu belirlenen işçi ile otopsi vazifelileri için yüzde 215’e, öbür işçi için ise yüzde 200’e çıkarılacak.