Boğaziçi Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Yordam ve Asıllar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hususları uyarınca 8 araştırma vazifelisi alacak.

Başvurular Fakültelerin ilgili Kısım Başkanlıkları ile ilgili Enstitü Müdürlüğüne 30 Haziran 2022 tarihine kadar yapılacak.

Detaylar için